07.12.2018.

Kviz Ogledalo

Pred Ogledalom vidimo odraz sopstvenog izgleda i raspoloženja. Ali, ono može biti i odraz našeg znanja. Zato vas i pozivamo da budete takmičar ispred našeg Ogledala u novom telefonskom kvizu Alternativne televizije.
 

Da li znate koja se boja dobija kada se pomiješa crvena i žuta?

Ili ko je napisao roman "Slika Dorijana Greja"?

Da li prepoznajete šta se krije na zagonetnoj slici u "Ogledalu"?
 

Prijavite se za učešće u novom kvizu Alternativne televizije na broj telefona 051/348-232.

Pokažite svoje znanje, a mi ćemo vas nagraditi!

Svakog radnog dana od 18:30 zabavljamo se i otkrivamo zagonetne slike u Ogledalu.

 

Pravila:

Takmičari u kvizu učestvuju putem telefonske prijave na način koji je organizator kviza predvidio. Po uključivanju u kviz, takmičar postaje onaj gledalac koji se predstavi svojim imenom i prezimenom i mjestom boravka, te brojem telefona putem kojeg vas kontaktiramo.

• Svaka epizoda kviza traje od 20 do 24 minuta. Ukupan nagradni fond svake pojedinačne epizode kviza određuje organizator kviza. Inicijalni nagradni fond iznosi 350 KM sa pripadajućim porezima.

• Po uključenju u program, na početku igre, takmičar odabira polje sa pitanjem.

• Za svaki tačan odgovor takmičar osvaja novčani iznos polja koje je odabrao. Za davanje odgovora na svako pitanje postoji ograničeni vremenski period koji je vidno istaknut na ekranu i u kom je neophodno dati tačan odgovor kako bi se osvojio novčani iznos. Vidno istaknutim grafičkim oznakama, kao i zvučnim signalom, takmičar vidi na ekranu televizora da li je odgovor tačan ili netačan.

• Takmičar stiče pravo da odgovara šta se nalazi na finalnoj slici, čiji se dijelovi pojavljuju ispod odabranih polja, ukoliko je dao najmanje jedan tačan odgovor. Ukoliko takmičar da netačan odgovor na pitanje šta se nalazi na finalnoj slici gubi pravo da nastavi sa učešćem u kvizu, ali zadržava osvojeni iznos, a u program se uključuje naredni takmičar.

• Takmičar koji je dao najmanje jedan tačan odgovor NE MORA pogađati šta se nalazi na finalnoj slici, već može nastaviti sa otvaranjem preostalih polja. Takmičar koji odgovori tačno na više pitanja osvaja novčanu sumu koja predstavlja zbir iznosa svakog pojedinačnog polja. Takmičar ostaje u igri sve do trenutka dok ne da pogrešan odgovor ili svojevoljno odustane od daljeg takmičenja, s tim da zadržava osvojenu sumu.

• Takmičar koji da tačan odgovor na pitanje šta se nalazi na finalnoj slici osvaja dodatni novčani iznos na već  osvojenu sumu, i stiče pravo da odgovara na bonus pitanje. Novčana suma bonus pitanja predstavlja zbir tj. sumu svih preostalih iznosa neotvorenih polja, odnosno pitanja na koja do tog trenutka nije tačno odgovoreno.

• Takmičar koji da tačan odgovor na bonus pitanje pobjednik je dnevnog kviza ‘‘Ogledalo‘‘. 

• Ukoliko takmičar ne da tačan odgovor na bonus pitanje zadržava osvojenu novčanu sumu. Narednom takmičaru u kvizu pojavljuje se nova finalna slika, kao i novo bonus pitanje. U svakoj pojedinačnoj epizodi kviza pojavljuju se maksimalno 3 finalne slike.

• Ukoliko se zbog vremenskog ograničenja trajanja kviza ne otvore sva polja ili se ne dobiju tačni odgovori na postavljena pitanja, 50% preostalog iznosa nagradnog fonda prebacuje se u nagradni fond naredne epizode za finalna pitanja.

• Organizator kviza ‘‘Ogledalo‘‘, Alternativna televizija, isplatiće takmičaru novčani dobitak u roku od 60 dana od dana učestvovanja u kvizu.

• Organizator kviza ‘‘Ogledalo‘‘, Alternativna televizija, zadržava pravo da ne isplati osvojeni iznos takmičaru ukoliko se utvrdi da je prilikom prijave za učešće u kvizu takmičar dao netačne podatke o svom imenu ili prezimenu, mjestu boravka ili broju telefona.

• Izdiktirajte vaš broj telefona!

Srećno!