Banja Luka: Švajcarska pomoć za rekonstrukciju centra "Dolac"

21:16, 23.05.2016.
Thumbnail

Nekadašnje barake i ruinirane poplavljene sobe, zamijenio je rekonstruisani Centar za mentalno zdravlje “Dolac”. Istina, u centru kraj Vrbasa i prije poplava se radio u teškim uslovima, ali ga je voda dokrajčila. Da nije bilo pomoći švajcarske Vlade, vrijedne 180.000 KM, teško da bi slika “Dolca” bila išta drugačija.

"Ovaj iznos je samo dio sredstava od ukupno 15 miliona KM, koliko je do sada uloženo u Projekat mentalnog zdravlja u BiH, u okviru kojeg je obuhvaćeno više od 70 centara za mentalno zdravlje. Sama činjenica da ih je toliko, veliki je uspjeh kako za nas tako i za Ministarstvo zdravlja", istakao je Jozef Ginter, direktor za saradnju Ambasade Švajcarske u BiH.

U presijecanju trake Ginteru je asisitirao i resorni ministar. Zahvalan je, kaže, Švajcarcima na pomoći, jer će novi prostor i oprema, olakšati rad ljekarima i oporavak pacijentima. Istovremeno, obnavljanjem centra, u fokus se stavlja briga o pacijentima sa duševnim problemima.

"Te osobe, kojih je jako mnogo, da ne kažem pacijente, smo stavili u javnost u interesovanje i stručnih radnika i javnosti da olakšamo njihovo uključivanje u društvo, da više nisu skriveni. Želimo da se o ovom problemu javno progovori", izjavio je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

U obnovljenom dnevnom centru “Zajedno” odmah do ambulanti bogat program, pjesma i nasmijana lica korisnika. Sve to dokazuje da nije dovoljno samo pružiti terapiju i da je rehabilitacija ključna. Kod nas je nažalost još uvijek sramota priznati da postoji problem i zato su mladi pacijenti rijetkost.

"Najčešće nam dolaze osobe zrelijih godina zato što stigma sprečava druge osobe da dolaze ovdje i, nažalost, osobe koje su socijalno propale u nekom smislu, jer dužim liječenjem duševno oboljelih lica dolazi do pada na njihovoj socijalnoj ljestvici i samim tim odbacivanja, izolacije...", priča Ružica Tanasković, koordinatorka dnevnog centra "Zajedno".

Svakom je povremeno potrebna podrška, posebno kada se postane teško nositi se sa svakodnevicom. Zatražiti pomoć nije sramota niti je znak slabosti, već snage i želje za rješenjem, poručuju stručnjaci.