Nastava na NUBL će se izvoditi elektronskim putem

11:29, 16.03.2020.
Senat Nezavisnog univerziteta Banjaluka donio je na današnjoj sjednici Odluku o mjerama za privremeno organizovanje nastavnih aktivnosti na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka. 

Usvojen je Prilagođeni plan izvođenja nastave elektronskim putem na svim fakultetima Nezavisnog univerziteta. Studentima će u narednom periodu biti dostupan sav materijal za pripremu ispita na posebnoj elektronskoj platformi (e- nastava) koja se nalazi na sajtu Nezavisnog univerziteta Banjaluka. 

Sa nastavnicima i saradnicima studenti će moći da komuniciraju putem elektronske pošte, vibera ili skajpa u vrijeme koje je navedeno u rasporedu redovne nastave objavljenom na početku semestra za svaki predmet. 

Administrativne poslove Studentska služba će obavljati elektronski na osnovu zahtjeva studenata koje mogu da upute elektronskom poštom.

Senat Nezavisnog univerziteta Banjaluka poziva akademsko osoblje i studente da se ponašaju krajnje odgovorno i profesionalno u skladu sa novonastalom situacijom i da svoje obaveze izvršavaju korektno i na vrijeme. 
Odluka je donesena u cilju suzbijanja pojave i širenja virusa korona u Republici Srpskoj.