Virus korona

Virus se manje prenosi u toplijim krajevima

22:30, 02.04.2020.
Izvor: Blic
Iako su do sada podaci u vezi uticaja temperature na širenje korona virusa različiti, izgleda da je najnovije istraživanje u Grčkoj pokazalo da se virus manje prenosi u zemljama sa visokim temperaturama.

Studiju je sprovela Plućna klinika Univerziteta u Tesaliji, u saradnji sa Centrom za interdisciplinarna istraživanja Nacionalnog tehničkog univerziteta u Atini Mecovo i Odeljenjem za poslovnu administraciju Univerziteta u Patrasu.

– Utvrdili smo jasan uticaj temperature na brzinu širenja bolesti, jer zemlje sa nižim temperaturama i naročito sa prosječnom temperaturom od 0-18 Celzijusovih stepeni imaju bržu pojavu novih slučajeva koronavirusa dnevno i veći ukupan broj potvrđenih slučajeva u poređenju sa zemljama sa višim prosječnim temperaturama – kaže profesor Konstantinos Jurgulijanis sa Plućne klinike.

– Prema našoj analizi, čini se da uticaj temperature ne zavisi od vremena izbijanja epidemije i gustine naseljenosti – rekao je on i dodao da svakako konačan broj slučajeva zavisi mnogo od mjera preduzetih na sprečavanju širenja virusa, kao i od sistema za evidentiranje u zemlji.

Mnoge studije, naveo je profesor, sugerišu da hladnoća pomaže preživljavanju i širenju korona virusa.

– Glavni faktori koji podupiru teoriju uticaja godišnjih doba u širenju virusnih epidemija su povećanje sinhronosti koja povećava prenos, ranjivosti ljudskog tijela i stabilnosti virusnih čestica u okruženju tokom zimskih mjeseci – naveo je Jurgulijanis.

Prethodne studije su pokazale da na višim temperaturama opada period preživljavanja korona virusa koji su izazvali epidemije MERS i SARS-CoV.