Naučnici tvrde

Ljudi su jedina napredna civilizacija u galaksiji

07:29, 27.06.2018.
Izvor: B92
Thumbnail
"Fermijev paradoks" ostaje kamen spoticanja za naučnike, kad je u pitanju potraga za inteligentnim životom izvan Zemlje.

Nazvan u čast proslavljenog fizičara Enrika Fermija koji ga je prvi iznio, paradoks se odnosi na neusaglašenost između očekivane vjerovatnoće postojanja brojnih oblika inteligentnog života u Svemiru i očiglednog nedostatka dokaza o postojanju vanzemaljske inteligencije. 

Nekoliko decenija nakon što je Fermi prvi put postavio pitanje koje ovaj paradoks podrazumijeva ("Gdje su svi?"), naučnici su pokušali da daju objašnjenje toga, piše Phys. 

Studija pod naslovom "Rješenje Fermijevog paradoksa", koji potpisuju trojica naučnika sa Instituta za budućnost čovječanstva Univerziteta u Oksfordu Anders Sandberg, Erik Dreksler i Tod Ord, predlaže novi model koji predviđa male šanse pronalaska inteligentnih bića u galaksiji Mliječni put. 

Riječ je o svojevrsnom rješenju Fermijevog paradoksa koji proističe iz konflikta Drejkove jednačine, koja predviđa svemir prepun naprednog života sa jedne i sumnjivu sliku koju vidimo u stvarnosti - svemir bez inteligentih bića, osim ljudi, sa druge strane. 

Istraživači ističu da su u preispitivanju Drejkove jednačine (koja daje procjenu broja civilizacija u našoj galaksiji sposobnih i voljnih da komuniciraju sa Zemljanima), za koju kažu da ima previše nesigurnih faktora, koristili razne poznate parametre, kao i modele hemijske i genetske tranzicije bitne za kreiranje života. 

Dobili su potpuno drugačiji model, prema kome šanse da smo sami u našoj galaksiji iznose 99,6 odsto, a da smo sami u dijelu univerzuma koji možemo da vidimo - do 85 odsto. 

Kada se model optimizuje kao prezentacija realne distribucije vjerovatnoće, možemo da zaključimo da je velika vjerovatnoća da ne postoji inteligentni život u univerzumu koji mi možemo da posmatramo, pa shodno tome ne treba ni da nas čudi to što do sada nisu detektovani znaci postojanja inteligentnog života. 

Ovo istraživanje ide u prilog teoriji Velikog filtera koja tvrdi da su veće šanse da napredne civilizacije unište same sebe, nego što imaju šansu da istraže Svemir. 

Ostaje, međutim, određeni procenat vjerovatnoće da negdje u univerzumu, izvan dometa čovjeka, postoji inteligentni život.