Kako da uz igru vježbate sa bebom?

20:56, 06.04.2021.
Izvor: avaz
Stimulacija je vrlo važna za psihomotorni razvoj djeteta u najranijoj dobi. Beba stara tri mjeseca već je snažnija i s njom možete intenzivije vježbati.

Prva vježba

1. Dijete leži na leđima, a majka mu prilazi i obraća mu se riječima, visokim prijatnim tonovima. Istovremeno mu daje zvečku toplih boja i to čas u lijevu, čas u desnu ruku. Dječijom rukom pomjera zvečku u svim pravcima.

2. Dok izvodi ove pokrete, majka dijete fiksira pogledom, uz osmijeh na licu, uživljavajući se u njegov pogled. Vježba traje minutu do dvije, prvo zvečkom toplih boja, a onda lampicom koju dijete može držati u ruci, a čija je svjetlost crvene ili žute boje.

Druga vježba

Majka postavlja dijete u potrbušni položaj i uči ga da se oslanja na podlaktice, a da glavicu drži podignutu pogleda usmjerenog u daljinu. Ova vježba traje minutu i izvodi se nekoliko puta dnevno.

Treća vježba

Majka uzima dijete u krilo, a unosi u vidno, odnosno akustično polje lampicu, zatim zvečku. Vježba traje minutu do dvije, nekoliko puta dnevno.

Četvrta vježba

Majka sjedi za stolom, drži dijete u krilu i istovremeno pravi u vidnom polju djeteta kulu od crvenih ili žutih kocki. Tokom cijele radnje trudi se da angažuje vidnu i čulnu pažnju djeteta, nastojeći da ono prati proces gradnje kule, a zatim nastoji da njegovu pažnju zadrži i na izgrađenoj kuli.

Vježba se izvodi nekoliko putra dnevno uz muziku, govor ili pjevanje i traje minutu do dvije.

Peta vježba

Ako se dijete hrani na bočicu, sada ga majka počinje učiti da drži flašicu svojom rukom, pri čemu ona i dalje vodi cijeli obrok.

Šesta vježba

Majka stavlja u dječije ruke crvene ili žute štapiće pomjerajući položaj palca prema sve većoj njegovoj opoziciji. Pri ovoj vježbi majka ispruža jedan po jedan prst djeteta, čas lijeve, čas desne ruke, skrećući mu pažnju na ovu radnju. Vježba traje minutu do dvije.