Vic dana: Otac i mudrac

08:18, 08.08.2020.
Dovodi otac sina starom mudracu.

Upita ga:

• Možeš li podučavati mog sina?

• Mogu, ali moraćeš platiti.

• Koliko?

• 50 zlatnika!

Otac će, neprijatno iznenađen:

• Pa to je stvarno previše, za taj novac mogu kupiti vola.

• Kupi - odgovara mudrac - pa ćeš imati dva...