Murtezi priznao krivicu za krijumčarenje ljudi

15:15, 07.04.2014.
Thumbnail

Optuženi Fatmir Murtezi iz Prištine sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo krijumčarenje ljudi, prema optužnici Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da Sud BiH optuženog kazni sa jednom godinom zatvora, saopšteno je iz Suda BiH.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice Murtezi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 30. decembra prošle godine.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.