Oglašavanje

ATV pokrivenost 

Thumbnail

PRODAJA

Tražite adekvatan prostor za oglašavanje? Naš tim nudi usluge osmišljavanja, izrade i praćenja kampanja za sve vrste oglašavanja. Osim emitovanja reklamnih poruka – spotova, možete izabrati i druge vidove promocije na nekom od naših medija. Sve ponude u skladu sa Vašim zahtjevima, a našim tehničko programskim mogućnostima i Zakonskom regulativom može pripremiti naš tim prodaje.

U mogućnosti smo Vam ponuditi kampanju na ATV, A radiju i portalu atvbl.com.

Cjenovnike za ATV, A radio i atvbl.com mozete dobiti na upit.

KONTAKT

prodaja@atvbl.com

051 320 785

Direktor prodaje i promocije:
Ivana Radusin
i.radusin@atvbl.com

Zamjenik direktora prodaje:
Dijana Đorem
d.djorem@atvbl.com

Media planeri:
Branislav Novković
b.novkovic@atvbl.com
Zorica Praštalo
z.prastalo@atvbl.com
Dajana Vukelić
d.vukelic@atvbl.com

Klijent menadžeri:
Dragan Anđelić
d.andjelic@atvbl.com
Sanja Bogojević
s.bogojevic@atvbl.com

PROMOCIJA

ATV je spremna medijski podržati događaje/projekte afirmativnog i edukativnog karaktera, događaje/projekte od značaja za društvo i lokalnu zajednicu, ali i one interesantne gledaocima televizijskog programa, slušaocima radija i čitaocima/posjetiocima portala. Zahtjev za medijsko pokroviteljstvo možete preuzeti ovdje.

Otvoreni smo za prijedloge saradnji i druga pitanja; kontaktirajte nas na promocija@atvbl.com.

Koordinator promocije:
Dejan Stupar
d.stupar@atvbl.com

 

PRODUKCIJA

ATV nudi usluge produkcije, uz puno angažovanje ljudskih, tehničkih i produkcijskih resursa u skladu sa Vašim zahtjevima, a našim tehničko produkcijskim mogućnostima i Zakonskom regulativom.

Cjenovnik produkcije možete preuzeti ovdje