Olakšice mogu da očekuju privrednici

Banjaluka: Bez povećanja poreza, poziv za prijavu nekretnina

20:21, 01.12.2019.
Izvor: ATV
Banjaluka ni u narednoj godini neće povećati stopu poreza na nepokretnosti. Prema odluci koja će se naći na decembarskoj sjednici gradske skupštine, stopa za oporezivanje nepokretnosti iznosiće 0,20 odsto od  procijenjene vrijednosti nepokretnosti, kaze gradonačelnik Igor Radojičić. Olakšice mogu da očekuju privrednici.

-Sad smo rekli da za proizvodne objekte ili djelvoe objekata koji su za proizvodne namjene idemo na potpunu nultu stopu da i na taj način pdostakenmo i olakšamo ulaganje u proizvodnje djelatnosti- izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Godišnje se u budžet Banjaluke slije oko 10 miliona maraka po osnovu poreza na nepokretnosti. To je prihod kojim grad između ostalog, finansira i infrastrukturne projekte. Banjaluku, muče dva problema - veliki broj njenih stanovnika nije prijavio sve nepokretnosti u Fiskalni registar Poreske uprave, a mnogo je i onih koji redovno ne izmiruju obaveze, kažu u Gradskoj upravi.

Procijene odjeljenja za finansije gradske uprave Banjaluka su  da je 1/3 nepokretnosi u gradu neprijavljena. Zbog loše prijave npokretnosti i slabe naplate, angažovali su pet službenika, po ugovoru o djelu, u Poreskoj upravi RS, koji rade na unosu 40.000 izdatih, a neplaćenih računa.

-Kazne postoje ali, kada ih identifikujete. Probelm je u tome da ih je teško identifikovati. Zato provodimo ovaj pilot projekat. Upoređujemo različite baze  pdoataka, sarađujemo sa RUGIP-om. Možada ćmo inicirati  neke izmjene u zakonu Porez na napokretnosti, koji će dati veća kontrolna ovlašćenja jedinicama lokalne  samouprave- smatra Božana Šljivar, načelnik Odjeljenja za finansije.

Prijave, obradu, slanje računa, praćenje naplate poreza radi Poresak uprava i taj sistem ima dosta neodstataka, kaže gradonačelnik Radojičić. Iz Saveza opština i gradova kažu da je rješenje da naplatu preuzmu lokalne zajednice. Tu bi im trebala pomoć Poreske uprave da organizuju vlastite jedinice, kažu u Savezu. 

-Suština jeu bazi poreskih obveznika, ona bi po pravilu trebala svake ogdine da se šir, a samim tim da se naplaćuje veći prihod od poreza na nepokretnosti.Obaveza je dvostrana kako Poreske uprave, tako i nas jedinica lokalne samouprave. Definitivno da gradovi makar koji imaju najveći interes, imaju najveći bro obveznika, moraju sa Poreskom upravom dogvoriti modalitet kako da oni preuzmu napaltu poreza na nepokretnosti od Poreske uprave, kako da razviju i odgovarajući softver i sve što treba- rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova.

Dok takav sistem ne zaživi, lokalnim zajednicama preostaje da apeluju na svoje stanovnike da prijavljuju napokretnosti i plaćaju porez.