Gradska uprava

Na proljeće čišćenja kritičnih vodotokova

13:48, 17.02.2020.
Izvor: ATV
S ciljem smanjenja rizika od eventualnih poplava, ovih dana gradske službe obilaze sve kritične vodotokove kako bi bilo izvršeno njihovo čišćenje i sanacija.

"Na osnovu zaključaka sa sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije definisano je da se uradi Plan uređenja korita – vodotoka potoka bujičara, kanala i propusta za odvodnju oborinskih voda u mjesnim zajednicama u kojima je povećan rizik od poplava", ističe šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun.

Riječ je o kritičnim tačkama na području mjesnih zajednica: Vrbanja, Debeljaci, Priječani, Obilićevo 1 i 2, Kočićev Vjenac, Karanovac, Rekavice 2, Saračica, Borkovići i Bronzani Majdan.

Po obilasku, Komisija je dužna da do 1. marta predloži planove za uređenje i čišćenje na tzv. kritičnim tačakama.