Gradska uprava

Nova stabla u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića

13:28, 17.02.2020.
Izvor: ATV
Devetnaest novih, mladih stabala biće zasađeno u gradskom drvoredu u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića. Sadnja će biti obavljena na mjestima na kojima su u ranijem periodu uklonjena oboljela stabla, koja su predstavljala opasnost za prolaznike.

U ovom drvredu, na mjestma gdje je ranije uklonjeno 17 stabala, biće zasađene nove zdrave sadnice. Studijom o zdravlju gradskih drvoreda utvrđeno je da treba ukloniti još dva oboljela stabla, umjesto kojih će takođe biti zasađena nova.

U okviru obnove gradskih drvoreda i sadnje novih, ovog proljeća biće organizovana i već tradicionalna sadnju tzv. Aleje maturanata, u okviru koje će biti zasađeno stotinjak novih stabala.