Lokalni izbori

CIK BiH: Prijavilo se 587 političkih subjekata

14:49, 08.07.2020.
Izvor: Srna
Centralna izborna komisija BiH primila je 587 prijava političkih subjekata za ovjeru učešća na lokalnim izborima 2020. godine.

U Komisiji navode da je u petak, 3. jula, u 16.00 časova istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na lokalnim izborima.

U CIK je stiglo 47 prijava nezavisnih kandidata /nacionalne manjine/, 20 prijava grupa građana, od udruženja građana dva, nezavisnih kandidata 383 i političkih stranaka 135.

U ovaj broj nisu ušle prijave pristigle u Centralnu izbornu komisiju BiH poštom, izvan roka.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu biće dostupan javnosti na veb stranici CIK-a, a nakon što ga odobri ova komisija.

Centralna izborna komisija će u skladu sa ranije utvrđenim rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija, odnosno listi nezavisnih kandidata.

"Imajući u vidu činjenicu da finansijska sredstva za organizaciju i sprovođenje izbora još nisu obezbijeđena, Centralna izborna komisija BiH ulaže maksimalne napore da, u kapacitetima kojima raspolaže, izborni proces ne bude ugrožen i prekinut", ističe se u saopštenju.