Cikotić poslao službenicu u prošlost da iskoristi slobodne dane

19:26, 22.09.2020.
Izvor: ATV
Vukajlović Bojana, stručni saradnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, zatražila je 15.juna 2020. godine dva dana neplaćenog odstustva, na koje ima pravo, za slavu 25. i 26. juna, međutim odobrenje koje je potpisao ministar stiglo je 11. septembra 2020. godine, odnosno dva mjeseca nakon slave.

Na osnovu ovog dokumenta, može se konstatovati da je Cikotić odobrio korištenje slobodnih dana koji su već prošli. Drugim riječima, službenica bi na neki način trebalo da se vrati u prošlost i da iskoristi slobodne dane koji su joj odobreni.

Zbog toga što Vukajlovićevoj nisu odgovorili na vrijeme, ona je angažovala advokate i uputila žalbu Odboru državne službe za žalbe, smatrajući da je riječ o pogrešnoj primjeni propisa i bitnoj povredi odredbi postupka, iza čega stoji diskriminacija po vjerskoj osnovi.

Odbor državne službe za žalbe 20. avgusta ove godine donosi rješenje kojim, naravno, uvažava žalbu Bojane Vukajlović i od Ministarstva bezbjednosti BiH traži da u roku ne dužem od 15 dana donese odluku o formi upravnog akta po zahtjevu Bojane Vukajlović od 15. juna ove godine.

Nakon ove odluke, dolazi se do 11. septembra ove godine kojim se Vukajlovićevoj odobrava korišćenje plaćenog odsustva, ali se ne objašnjava kako ona treba da iskoristi te slobodne dane?