Sarajevo

Direktoru OBA-e i njegovim saradnicima istekao mandat

19:20, 19.11.2019.
Izvor: ATV
Genaralnom direktoru Osmanu Mehmedagiću Osmici, njegovom zamjeniku Trifku Buhi i glavnom inspektoru Damiru Bevandi istekao je četvorogodišnji mandat u Obavještajno bezbjednosnoj agenciji BiH.

Za direktora OBA-e ne postoji pravilo raspisivanja konkursa, već bez bilo kakvih procedura i posebnih uslova direktora predlaže predsjedavajući Savjeta ministara BiH, a potvrđuje Savjet. Baš kao i u slučaju SIPA-e, Savjet u tehničkom mandatu nije uspio da obnovi mandat Mehmedagiću, a ni da predloži novo ime, što je za stručjnjake kršenje zakona. 

"On je jasno propisao da je mandat četiri godine i to je kraj. Postoje mehanizmi da se nastavi sa radom, ali zakon je decidan. Oni koji nisu proveli proceduru direktora, zamjenika i glavnog inspektora su najkrivlji, a to je Savjet ministara, odnosno Savjet ministara u tehničkom mandatu", rekao je Uroš Pena, profesor Pravnog fakulteta.

Osmanu Mehmedagiću Osmici nedavno je i poništena fakultetska diploma. Da se u Obavještajno bezbjednosnoj agenciji radilo bez kontrole govori i činjenica da već godinama nema parlamentarnog nadzora koji je trebao da prati rad OBA-e. A, i kad je bio nije radio u interesu Republike Srpske, ocjenjuje dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić.

"Ta kontrola bila je vrlo formalna i ti srpski kadrovi u Komisijama za kontrolu uspostavljali su direktne relacije sa direktorom OBA-e, imali zajednička putovanja, gradili lične odnose, zapošljavali rodbinu, opšti interes, interes Republike Srpske bio je sasvim u drugom planu. Od svog konstituisanja ona nema adekvatnu društvenu kontrolu što je pogubno za društvo", istakao je Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka.

U prethodnom četverogodišnjem periodu potresale su OBA-u razne afere. Od poništenja diplome direktoru, do prisluškivanja i praćenja zvaničnika Republike Srpske i Srbije, a i Hrvatska je optuživala BiH da OBA vodi specijalni rat protiv njihovog premijera Andeja Plenkovića.