U Domu naroda Parlamenta FBIH

Inicijativa za formiranje Kluba Srba

12:10, 04.10.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Igor Stojanović zatražio je danas na početku sjednice ovog doma da bude konstituisan Klub Srba i izabran njihov predsjednik kako bi ravnopravno učestvovali u radu ovog tijela.

Dom naroda trebalo bi da po skraćenom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, kojim se otklanjaju postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa, pokreće postupak harmonizacije rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u FBiH sa važećim propisima o prekršajima na nivou BiH i Republike Srpske.

Pred delegatima će se, prema predloženom dnevnom redu, naći Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Prijedlog zakona o zanatstvu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Delegati će razmatrati Nacrt zakona o zaštiti vazduha kojim se uređuje zaštita i upravljanje kvalitetom vazduha, planiranje kvaliteta i mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha uz mjere zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.

Ovim zakonskim rješenjem definisani su i poslovi mjerenja kvaliteta vazduha i emisija, informisanje i izvještavanje, finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, informacioni sistem, upravni nadzor, te kaznene odredbe.

Delegati će razmatrati i nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, zakona o podsticanju razvoja male privrede u FBiH, podršci porodicama sa djecom u FBiH, te izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.