Jović: Kome smeta saradnja sa Europolom?

19:23, 04.07.2020.
Izvor: ATV
Thumbnail
Kome smeta saradnja sa Europolom, i ko u toj priči ne želi da vidi MUP Republike Srpske, odgovore traži i zamjenik ministra bezbjednosti BiH koji je tu priču nakon četiri godine pomjerio sa mrtve tačke. 

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH zbog kočenja saradnje sa Evropskom policijom, prstom upiru u Nedeljka Jovića, i to samo zato što je donio Instrukciju kojom bi se iz Direkcije izmjestila zajednička kontakt tačka u Minstarstvo bezbjednosti BiH. 

Jović za ATV kaže da iza toga stoji ratifikovani sporazum koji je još 2017. godine usvojila Parlamentarna skupština BiH, i Evropski parlament.

"Ne shvatam zašto nekome smeta uspostavljanje zajendičke kontakt tačke u kojoj bi se nalazili predstavnici svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Osim ako i dalje nije namjera iskljuliti MUP Republike Srpske iz svih procesa i istovremeno ga optuživati da opstruiše iste procese. Ali najbolje da ovu temu ne politizujemo jer svakako će Europol donijeti konačnu odluku kakvu razmjenu informacija želi sa Bosnom i Hercegovinom. I da li će infomacije razmjenjivati sa svim policijskim agencijama ili samo sa onim iz Federacije Bosne i Hercegovine kao što to neki priželjkuju", kaže Jović. 

Ako neko u Federaciji BiH ima namjeru i želju da prenese nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova na zajednički nivo, od te priče, poručuju iz Republike Srpske, neće biti ništa. 

"Pokušaj da se centralizuju određene bezbjednosne funkcije u Bosni i Hercegovini to koči. Ne može. Moraju se poštovati prava i nadležnosti dobijene Ustavom i pozicioniranje institucija u Bosni i Hercegovni na taj način. Nikakva centralizacija i koncentracija bezbjednosnih mjera i institucija se neće desiti na nivou BiH", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. 

Direkcija na ovaj način svjesno opstruiše implementaciju ratifikovanog međunarodnog sporazuma, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dragan Lukač dodaje da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nije zadužena za oblasti iz nadležnosti Europola, jer ne može da otvara podatke niti da vodi istrage. 

"On sada pokušava to da riješi u skladu sa sporazumom koji je potpisan i apsolutno ima ovlaštenja za to. I nema potrebe da se potpisuju bilo kakvi drugi sporazumi. Znači priču o tome da neko će povući potpis svoj, da neko nije htio da sada potpiše da učestvuje u tome, od kantona, drugi agenicja apsolutno je bezpredmetna. Jer ovo je sporazum koji je ratifikovan, u njemu piše decidno sve šta treba da bude zajednička kontakt tačka i kako treba da funkcioniše", ističe Lukač. 

MUP Srpske podsjeća da su odluke Parlamentarne skupštine BiH, obavezujuće i da se rukovodioci policijskih tijela ne mogu postavljati iznad zakonodavnih tijela.