Prošla godina

Kabinet Denisa Zvizdića potrošio 280.333 KM za službena putovanja

09:52, 03.08.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara /Denisa Zvizdića/ prošle godine je za putne troškove potrošio 280.333 KM, od čega se 274.205 KM odnosi na putovanja u inostranstvo, a 6.127 KM na putovanja u BiH.

"Dnevni avaz", pozivajući se na izvještaj o reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara, navodi da je zabrinjavajuća činjenica da u ovom sekretarijatu ne postoji plan službenih putovanja. 

Revizori su uočili da prilikom korištenja sredstava reprezentacije na službenim putovanjima u inostranstvo ne postoje adekvatna obrazloženja povoda nastanka troškova i da obrazloženja kao što su radni ručak, radna večera, radni sastanak sa članovima delegacije, nisu dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova, kako je definisano internim aktima. 

Revizija je konstatovala da su u kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara, koji se trenutno nalazi u tehničkom mandatu, isplaćivane i naknade za produženi rad u iznosu od 20.918 KM i to najvećim dijelom za vozače, tehničkog sekretara i referenta za administrativno-tehničke poslove.