Savjet ministara

Nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda

17:36, 14.07.2020.
Izvor: Srna
Savjet ministara danas je, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, izmijenio odluku o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten "Organik kontrol sistem" iz Subotice, a uz ranije ovlaštenu "Organsku kontrolu" iz Sarajeva, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u BiH.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara usvojena je i informacija o usklađenosti zakonodavstva u BiH sa legislativom EU, kao i mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko distrikta, pripremiti i Savjetu ministara dostaviti sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje u BiH sa zakonodavstvom EU.

Navedeno je da je u BiH u 2018. godini bilo registrovano samo 58 proizvođača organskih proizvoda, i to najviše ljekovitog bilja i bobičastog voća, pokazali su podaci "Organske kontrole" iz Sarajeva.

Najznačajnija izvozna tržišta za organske proizvode iz BiH su zemlje EU, i to: Njemačka, Holandija, Danska, Italija, Švajcarska i Švedska.

Zakonodavstvo EU 2021. godine uvodi promjene u ovoj oblasti koje se odnose na jačanje sistema kontrole, nova pravila za proizvođače i o uvozu organskih proizvoda koja će obezbijediti isti standard proizvoda, kao i veći spektar proizvoda koji se mogu plasirati kao organski.

U zakonodavstvu BiH ova oblast je djelimično regulisana na entitetskim nivoima, a u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine se navodi da bi BiH trebalo da usvoji zakon o organskom uzgoju na nivou BiH.

U skladu sa danas usvojenim zaključkom, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa trebalo bi ovaj zakon da pripremi u trećem kvartalu ove godine.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i sprovođenju legislative iz oblasti ribarstva i akvakulture i zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko distrikta, nastavi koordinisati aktivnosti u ovoj oblasti u kontekstu približavanja BiH EU.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa apliciralo je za tehničku pomoć Taieksa /Instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija/ koja je odobrena 2018. godine, te su u toku pripremne aktivnosti za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti ribarstva i održivog ribarstva.

Dogovorena je i saradnja sa Јurofišem za tehničku pomoć i okvirni pristup za izradu strateškog dokumenta Programa razvoja ribarstva u BiH.

BiH aktivno učestvuje i na izradi Strategije EU za Јadransko-jonski region koja se odnosi na plave tehnologije, ribarstvo i akvakulturu, te pomorstvo i morsko upravljanje i usluge.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, ukupno vrijednog 8,4 miliona dolara za BiH, Crnu Goru i Srbiju.

Cilj Projekta je da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanjem prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene uz podizanje životnog standarda stanovništva na ovom području.

Sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50 odsto iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuju se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270 dolara /37 odsto/, Crnoj Gori 2.721.525 /32 odsto/ i Srbiji 2.635.625 dolara /31 odsto/.

Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875, FBiH 359.875 i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520 dolara.

Projekat je efektivan od marta 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem oktobra ove godine, dok je krajnji rok za finansijske transakcije po projektu 28. februar 2021. godine.

Usvojena informacija o korištenju sredstava tekuće rezerve

Savjet ministara usvojio je danas u Sarajevu informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2019. godinu, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema ovoj informaciji, od ukupno planiranih 3.428.000 KM u prošloj godini je odobreno 2.172.500 KM iz tekuće rezerve, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Od planiranih 3.068.000 KM u prošloj godini, Savjet ministara odobrio je 1.812.000 KM, dok je izvršeno 1.684.496 KM.

Preostala sredstva iznose 1.383.503 KM u okviru kojih se nalazi i 128.003 KM odobrenih, ali nerealizovanih.

Tri člana Predsjedništva BiH u 2019. godini su odobrila po 120.000 KM, što je ukupno 360.000 KM, koliko je i bilo planirano.

Parlamentranoj skupštini BiH biće upućena i informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi kvartal 2020. godine, koju je usvojio Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Od planiranih 857.000 KM tekuće rezerve, od januara do marta ove godine Savjet ministara je odobrio ukupno 50.000 KM.

Članovi Savjeta ministara upoznati su danas o četvrtom izvještaju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionim planom za njeno provođenje, prema kojim je ostvaren određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost stanja u BiH i percepcija korupcije, kako se navodi, zasjenjuju statističke pokazatelje njenog provođenja.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizovano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizovano, 98 djelimično, dok 20 aktivnosti nije realizovano.

Strategija i prateći akcioni plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih vremenskih rokova.

Savjet ministara usvojio je izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2019. godinu, u kojem se navodi da su institucije BiH ostvarile napredak u ovom procesu i pokazale veći stepen proaktivnosti u ovom procesu.

Institucije BiH u prošloj godini su provele 539 konsultacija u izradi pravnih propisa, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je provedena 281.

Usvojen je i izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH od marta 2018. do decembra 2019. godine i zaduženo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi da koordiniše aktivnosti za njegovu realizaciju.

Na sjednici je donesen set zaključaka kojima se žele unaprijediti procesi u ovoj oblasti, a od nadležnih institucija u BiH je, između ostalog, zatraženo je da obezbijede preduslove za pristupanje BiH referentnom sistemu za vremenske prognoze, te da inteziviraju svoje aktivnosti na efikasnoj implementaciji sredstava obezbijeđenih za sprovođenje mjera iz Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH.

Donesenan je i odluka o izmjenama i dopuni odluke o imenovanju članova Odbora za olakšavanje trgovine BiH, kojim će predsjedavati ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a zamjenik predsjedavajućeg biće zamjenik ministra Ljiljana Lovrić.

U ovaj odbor ranije su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta, uključujući i predstavnike Spoljnotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta te Brčko distrikta, a imenovanjem novog saziva Savjeta ministara istekao je mandat dosadašnjim članovima ovog odbora.

Ciljevi Odbora, koji je uspostavljen još 2018. godine, su dalje pojednostavljivanje i harmonizacija carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa međunarodnim standardima uspostavljenim Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine i drugim međunarodnim trgovinskim obavezama BiH.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Rekonstrukcija i opremanje objekta za diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u Beču, procijenjene ukupne vrijednosti 2,1 milion KM.

Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 - 2022. godine, biće finansiran iz sredstava uplaćenih na osnovu odluke o pokretanju prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRЈ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRЈ.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donesena je odluka o statusu stranaca za vrijeme važenja odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Ovom odlukom propisuje se postupanje prema strancima koji imaju regulisan status u BiH i otklanjaju posljedice nastale propuštanjem definisanih rokova za strance u vrijeme važenja odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Savjet ministara usvojio je izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana za 2019. godinu, u kojem se daje pregled rezultata i izazova na ispunjenju strateških ciljeva na nivou programskih aktivnosti.

Izvještaj obuhvata ostvarene rezultate u strateškim oblastima pravosuđe, izvršenje krivičnih sankcija, pristup pravde, podrška ekonomskom rastu, te dobro upravljanje i odgovoran sektor.

Sastavni dio Izvještaja su zaključci i preporuke sa prijedlogom mjera za institucije sektora pravde u BiH.