Poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju

Odluka CIK-a nezakonita i donesena na paušalnim procjenama

20:35, 22.01.2021.
Izvor: ATV
Odluka CIK-a o poništavanju izbora u Srebrenici i Doboju je nezakonita i kao takva mora biti poništena poruka je pravnika iz Republike Srpske. Pogrešno je primijenjeno materijalno pravo, povrijeđena pravila postupka a činjenično stanje utvrđeno je nepravilno i nepotpuno.

To znači da stranke u ovom postupku nisu saslušane niti je bilo ko od njih imao mogućnost da traži izuzeće vještaka, na šta imaju pravo. Nisu kažu u odluci decidno opisane ni radnje za koje izlažu tvrdnje nego je riječ o o paušalnim procjenama.