Sarajevo

Savjet ministara o graničnom prelazu na lokaciji Bratunac-Ljubovija

08:19, 09.07.2020.
Izvor: Srna
Savjet ministara trebao bi danas da razmatra Nacrt sporazuma sa Vladom Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija, sa izvještajem o pregovorima.

Na prijedlog Ministarstva pravde, pred ministrima će biti prijedlog revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina BiH - drugi krug glasanja, kao i prijedlog odluke o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period 2019-2020. godine - drugi krug glasanja.

Ministri će razmatrati i informaciju sa Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, drugi krug glasanja, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, najavljeno je na zvaničnoj stranici Savjeta ministara.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o prijedlogu odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Na dnevnom redu sjednice je prijedlog rješenja o razrješenju pomoćnika direktora Direkcije za evropske integracije, obavještenje o isteku mandata i pokretanju procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, drugi krug glasanja, informacija o isteku mandata direktoru Instituta za akreditovanje BiH, informacija o isteku mandata direktoru Direkcije za evropske integracije, drugi krug glasanja.

Ministri bi trebali da razmatraju i informaciju o isteku mandata zamjenicima direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, drugi krug glasanja, informaciju o isteku mandata i raspisivanje javnog konkursa za članove Odbora službe za žalbe BiH, kao i prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Na dnevnom redu sjednice su i imenovanja iz nadležnosti Savjeta ministara i to prijedlog imenovanja direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te prijedlog za imenovanje direktora Agencije za istrage i zaštitu - novi prijedlog.

Na predloženom dnevnom redu je i odluka o predlaganju člana u Regulatornu komisiju za električnu energiju BiH iz Republike Srpske, te prijedlog za imenovanje generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Biće razmatran i prijedlog odluke o prihvatanju pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata BiH, čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantovano tradicionalnog specijaliteta, čiji je predlagač Agencija za bezbjednost hrane BiH.

Na dnevnom redu će biti i informacija o usklađenosti zakonodavstva u BiH s legislativom EU, kao i o mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje, zatim informacija o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Na dnevnom redu sjednice je i izvještaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period od marta 2018. do decembra 2019. godine, kao i Izvještaj o radu Komisije za koncesije BiH za prošlu godinu.

Početak sjednice najavljen je za 9.30 časova.