"U cilju efikasnijeg obavljanja redovnih poslova"

Zvizdić ovlastio savjetnika da potpisuje akte predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH

13:43, 12.09.2019.
Izvor: klix.ba
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, koji je paralelno i predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ovlastio je svog savjetnika na ovoj funkciji Kenana Hodžića za upotrebu faksimila, odosno za potpisivanje svih akata na čelu ovog doma, saznaje Klix.ba.

Time je Zvizdić ovlastio Hodžića da navedenim faksimilom potpisuje dopise, pozive, zakone, odluke, zaključke, deklaracije, rezolucije, mišljenja, izvještaje, rješenja, poslanička pitanja i druge službene akte kojima se, kako se navodi, ostvaruju redovni poslovi i zadaci kabineta predsjedavajućeg Predstavničkog doma.

U aktu koji je potpisao Zvizdić, a koji je u posjedu portala Klix, stoji da ovo ovlaštenje važi do stupanja na dužnost šefa kabineta-savjetnika Zvizdića, kao člana kolegijuma Predstavničkog doma.

Zvizdić je u obrazloženju naveo da je postupio u skladu sa članom 65. Upustva u cilju efikasnijeg obavljanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti kabineta predsjedavajućeg.

Funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Zvizdić je preuzeo 6. avgusta.

Zvizdić je nedavno izjavio da je situacija u kojoj će biti na čelu Savjeta ministara u tehničkom mandatu i Predstavničkog doma parlamenta BiH u skladu sa zakonom, te da će se "sve dok je tako, ponašati u skladu s onim što dozvoljava Izborni zakon".