Rajčević: Dobili smo kvalitetan i moderan osnov za podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju

14:50, 24.06.2020.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju čiji je cilj podizanje ukupnog nivoa kvaliteta u ovom sistemu u Srpskoj.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević je u završnoj riječi u Narodnoj skupštini o ovom prijedlogu zakona istakao da je visoko obrazovanje strateško, nacionalno pitanje važno za budućnost Srpske.

"Raspravljali smo o dva zakona o visokom obrazovanju. Rasprava je bila takva kakva je bila... moje je mišljenje da smo mi sa ova dva zakona dobili kvalitetan i moderan osnov za podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Na ovim zakonima se zasniva i koncept reforme visokog obrazovanja. Brojne su novine u zakonima," izjavio je Rajčević.

On je naglasio da se pri donošenju ovih zakona, koji su kvalitetni i moderni, vodilo računa o tome da primarni interes u visokom obrazovanju bude obrazovanje nacije, a ne sticanje profita.

Rajčević je rekao da su netačne tvrdnje da je ovaj zakon u nesaglasju sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH u kome su definisani minimalni uslovi za osnivanje visokoškolskih ustanova.

"Srpska ima ingerencije nad visokih obrazovanjem i možemo propisati strože kriterijume za osnivanje visokoškolskih ustanova, što smo i uradili. Priča o osnivanju 'tašna-mašna fakulteta i štancanju diploma' završava se danas, ovdje. Kriterijume ne mislimo snižavati", tvrdi Rajčević.

Takođe, iskoristio je priliku da pozove kolege ministre iz Kantona i Federacije da po istom principu krenu u reformu visokog obrazovanja.