Šta se dešava na Jahorini, divlja gradnja na samoj stazi?

19:13, 13.08.2020.
Izvor: ATV
Bageri i mašine ovih dana na Jahorini rade punom parom, a u tome ne bi bilo ništa sporno da onaj čije je gradilište, ima potrebne dozvole. Kako ATV saznaje, objekat je predviđen regulacionim planom ali nema odobrenje za građenje.

Izdati su samo lokacijski uslovi. To znači da je moguće izvoditi samo pripremne radove, tj. zaštitu gradilišta, uređnje prilaza i slično. Tamo su pripremni radovi odavno završili, ali i uveliko je počela divlja i bespravna gradnja. 

Kako nezvanično saznajemo, ovu parcelu opština Pale, zamjenom za drugo zemljište, ustupila je Olimpijskom centru Jahorina. Prošle godine Olimpisjki centar zemljište je prodao Vladimiru Luledžiji iz Pala - potrvrđeno je ATV iz Olimpijskog centra.

"Olimpijski centar Jahorina je na osnovu Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti o svojini Društva od 9.9.2019. godine, donijete od strane Nadzornog odbora OC Jahorina, pokrenuo postupak o prodaji predmetne nepokretnosti. Nakon sprovedenog postupka licitacije od komisije sačinjene od članova Nadzornog odbora OC Jahroina, kao najpovoljniji ponuđač sa cijenom od 233.000 KM izabran je Luledžija Vladimir iz Pala. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva 26.9.2019. godine prenijeto je pravo vlasništa 1/1 na predmetnom građevinskom zemljištu na Luledžija Vladimira", saopštili su iz OC Jahorina. 

Zemljište na kojem je nedavno osvanula rupa, potkopala je i ogradu vile Vlade Repiblike Srpske i  nalazi se na samoj stazi.