Informacije o poslovanju Eko toplana usvojene na sjednici Skupštine Grada

10:24, 29.06.2020.
Rezultati ostvareni u 2019. godini pokazuju da su Eko toplane Banjaluka uspješno završile poslovnu godinu uz redovnu isporuku toplotne energije. Ovo je navedeno u Informaciji o poslovanju za prošlu godinu, koja je zajedno sa Informacijom o planu poslovanja privrednog društva Eko toplane Banjaluka za 2020. godinu usvojena na 40. sjednici Skupštine Grada Banjaluka, održanoj 24. i 25. juna ove godine.

Planirane aktivnosti u 2020. godini trebalo bi da omoguće stabilnost, pouzdanost, kvalitet i efikasnost u snabdijevanju Grada Banjaluka toplotnom energijom i da stvore preduslove za sigurnost u poslovanju ovog preduzeća u narednom periodu – navodi se u Informaciji o planu poslovanja za 2020. godinu.

Ono što nije planirano, ali što svakako ima negativan uticaj na poslovanje i što će negativno uticati na rezultate poslovanja u 2020. godini, jeste panedemija virusa korona. Negativan uticaj pandemije se ogleda kroz smanjenje planiranih prihoda, ali i povećanje potrošnje energenta u odnosu na plan. Pored uticaja na smanjenje prihoda i povećanje rashoda, pandemija se negativano odrazila i na likvidnost. U prvom mjesecu pandemije, u martu ove godine, prilivi po osnovu naplate potraživanja bili su za 30% manji u odnosu na plan. U cilju očuvanja likvidnosti i obezbjeđenja funkcionisanja u kriznom periodu, preduzet je cijeli niz mjera. Prvenstveno, dogovoren je grejs period za otplatu kredita u poslovnim bankama, a sa dobavljačima su kroz pregovore dogovoreni duži rokovi plaćanja, što je omogućilo da se obezbijedi stabilnost lanca snabdijevanja i sezona grijanja uspješno privede kraju.

Kada je riječ o Informaciji o poslovanju 2019. godine, navodi se da je ovo privredno društvo u 2019. godini pozitivno poslovalo i povećalo ostvarenu dobit u odnosu na 2018. godinu.

Ono što je i u prošloj godini bilo najveći izazov u poslovanju Eko toplana, svakako je stanje distributivne mreže koja je stara i u koju u proteklih nekoliko decenija nije dovoljno investirano. Ipak, bez obzira na loše stanje toplifikacione mreže, tokom protekle godine nije bilo većih problema niti havarija.

Svjesni problema na distributivnoj mreži, koji uzrokuju lošiji kvalitet grijanja kod pojedinih korisnika, Eko toplane ulažu maksimalne napore kako bi ove probleme otklonili i u predstojećim sezonama, svim korisnicima obezbijedili potreban kvalitet toplotne energije. S obzirom na nedostatak ulaganja tokom prethodnih decenija, neophodno je imati u vidu da je riječ o obimnom i veoma zahtijevnom poslu.

Prošle godine, tokom sezone grijanja, imali smo 198 intervencija na mreži, a tehničke ekipe na terenu uložile su maksimalne napore da svaki kvar saniraju u što kraćem roku, kako bi negativan efekat na kvalitet isporuke energije bio minimalan. Zahvaljujući ovim aktivnostima, dnevni gubici vode smanjeni su za 14,2 odsto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

U toku sezone grijanja, obezbjeđena je puna stabilnost proizvodnje svih proizvodnih postrojenja, a konzumu, odnosno krajnjim korisnicima, su svakodnevno isporučivane potrebne količine toplotne energije. Energent je nabavljen vlastitim sredstvima, na vrijeme i u dovoljnim količinama.

Evidentan je porast proizvodnje toplotne energije postrojenja na biomasu, dok je obim proizvodnje postrojenja na mazut značajno smanjen. U 2019. godini, 98 odsto toplotne energije je proizvedeno na biomasu, dok je svega 2 odsto proizvedeno na mazut.

Naplata potraživanja u 2019. godini veća je za 10 odsto u odnosu na 2018. godinu. Povećanje procenta naplate potraživanja rezultat je niza preduzetih aktivnosti i mjera u prethodne dvije godine, ali i pokazatelj rasta povjerenja korisnika prema Eko toplanama kao davaocu komunalne usluge.