Drugostepena presuda: 42 godine robije za zločine nad Srbima u logoru "Silos"

20:08, 10.06.2021.
Izvor: ATV
42 godine robije za zločine nad Srbima u logoru Silos. Tako glasi drugostepena presuda Suda BiH Fadilu Čoviću i još šestorici optuženih. 

Odlukom Apelacionog vijeća, nekadašnji komandant Devete brdske brigade takozvane Armije BiH Nezir Kazić osuđen je na deset godina zatvora, a nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjedosti Hadžići Fadil Čović i upravnik "Silosa" Bećir Hujić na po osam godina zatvora. Mirsad Šabić, nekada aktivni policajac SJB Hadžići, dobio je šest godina zatvora, a jedan od upravnika "Silosa" Halid Čović i Nermin Kalember, u svojstvu stražara, po pet godina zatvora. U logoru Silos u periodu od prvog do 1334 dana bilo zatvoreno oko 500 civila Srba i oko 90 Hrvata, a u osnovnoj školi u Pazariću oko 140 Srba. 

"Iako su Hujić Bećir i Šabić Mirsad znali da objekti Silos i OŠ 9. maj nemaju statu pritvorske ustanove, da su ti objekti potpuno nepodobni za smještaj lica, i da će zbog toga zatvorene osobe biti izložene nehumanom tretmanu, da je njihovo prihvaćanje i zadržavanje nedozvoljeno s obzirom da protiv nijednog u zatvor prihvaćenog lica nije od nadležnog suda doneseno naređenje o određivanju pritvora", rekao je sudija Suda BiH Begtašević Senadin.

Tokom izricanja presude, sudija je opisao sistematsko zlostavljanje srpskih civila, koje su izvršavali lično optuženi, ali i njihovi podređeni stražari ali i druga lica koja su odlazila sa strane. Zatvorenike su tukli, tjerali da se međusobno tuku, tjerali na prisilan rad. Logor je radio od maja 1992. pa sve do januara 1996. dakle nekoliko mjeseci poslije dejtona. Iz Republike Srpske poruka da visina kazne nije dovoljna, ali je potvrđeno da je Silos bio samo jedan od logora za Srbe u Sarajevu, a da je to konstatovala i nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu. 

"Tako da je i sama komisija konstatovala da je u Sarajevu bilo uspostavljeno 211 logora i mjesta zatočenja za Srbe. Znamo iz popisa žrtava da je skoro 300 Srba stradalo, a oko 1700 ranjeno. Ono što jeste činenica da 273 nije imalo nikakve veze sa ratnim dejstvima nego sa zločinačkim djelima", rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.

Kojić kaže da se nada da je ovo samo početak utvrđivanja istine o golgoti Srba u Sarajevu, kada je riječ o radu pravosuđa BiH. Suđenje u predmetu Silos počelo je u aprilu 2012. godine, a prvostepena presuda je izrečena u julu 2018. godine. Apelaciono vijeće je ukinulo ovu presudu kojom su osuđeni na kazne zatvora od pet do 10 godina zatvora i obnovilo suđenje. Današnja presuda je konačna i pravosnažna i na nju nije moguće uložiti žalbu.