Hrvatska

Nestašica lijekova, svakog dana 200 nije dostupno

12:39, 22.09.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
U Hrvatskoj sve veći problem predstavlja nestašica lijekova, kojih oko 200 gotovo svakog dana nije dostupno u apotekama, naročito u malim sredinama, upozoravaju tamošnji farmaceuti.

Nestašice su posebno problematične kada je riječ o lijekovima na recept, a njihov nedostatak najviše osjećaju pacijenti iz malih sredina.

Predsjednik Hrvatske ljekarske komore Ana Soldo kaže da to nije samo u Hrvatskoj već u cijeloj Evropi, a da su dodatne teškoće nastale kada su dopustili da jedan proizvođač lijekova distribuira samo preko jedne veleprodaje, pa cijelo tržište zavisi od njihovih zaliha.

"To može izazvati teške posljedice u slučaju epidemija ili nekih drugih vanrednih okolnosti koje mogu uzrokovati povećanu potrebu za lijekovima ili medicinskim proizvodima, a država zavisi o samo jednom dobavljaču", objasnila je Soldo.

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kažu da je apoteka, u slučaju da nema propisanog lijeka, obvezna da na zahtjev osigurane osobe nabavi lijek najkasnije u roku tri dana ili omogući da se pacijentu izda u drugoj apoteci.

Zavod upozorava da je Zakonom o lijekovima propisano da je nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet obavezan da o mogućim poremećajima u nabavci lijekova obavijesti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode i Ministarstvo zdravlja, kao i Zavod kada se radi o lijeku sa njihove liste.