Crna Gora

Prestala da postoji Uprava za sprečavanje pranja novca

21:30, 07.11.2019.
Izvor: Srna
Vlada Crne Gore utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Donošenjem ovog zakona biće stvoren pravni osnov za primjenu standarda Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi /EGMONT/, saopšteno je iz Službe Vlade za odnose sa javnošću.

"Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja teoririzma", navodi se u saopštenju.

Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlaštenja, kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast.