Bojkot nastave u Srebrenici, srpska djeca ne idu u školu

19:28, 27.02.2020.
Izvor: ATV
Na sastanku je, kaže ministarka Natalija Trivić, usglašen niz mjera koje treba da doprinesu stvaranju bezbjednog okruženja, bolje komunikacije i međusobnog razumijevanja u Srebrenici. Kaže da informacije sa tog sastanka nisu dobro prenesene.

Na zahtjev roditelja učenika srpske nacionalnosti usaglašeno je da se u Savjet roditelja iz svakog razreda bira po jedan roditelj iz reda Srba i Bošnjaka. Nije udovoljeno naknadnom zahtjevu roditelja učenika bošnjačke nacionalnosti da se uvede nacionalna grupa predmeta u centralnoj školi kao ni da se iz hola uklone umjetničke slike sa likom Petra Petrovića Njegoša i Vuka Karadžića jer je riječ o istorijskim ličnostima koje se izučavaju u nastavi, a ne o uvredljivom sadržaju. 

Usaglašeno je da, osim školske slave koja se obilježava 27. januara, Prva osnovna škola ubuduće obilježava i Dan škole, kao što to čini veliki broj škola u Srpskoj. Načelnik Srebrenice kaže da podržava odluku roditelja učenika srpske nacionalnosti da djeca danas ne pohađaju nastavu. 

Ministarstvo je pozvalo nadležne da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se što prije utvrdila odgovornost lica koja su komentarima na društvenim mrežama i u pojedinim medijima prijetila učenicima srpske nacionalnosti. Poručuju da će zaštititi svakog učenika i neće dozvoliti da budu predmet političkih zloupotreba. Iz Ministarstva poručuju da su odgovorili na zahtjeve roditelja i da će ministarka posjetiti Srebrenicu u ponedjeljak, kada će razgovarati sa predstavnicima roditelja učenika srpske nacionalnosti u Savjetu roditelja i rukovodstvom Prve osnovne škole.