Prosječno trajanje braka 13,5 godina

Korona pomela i ljubav: Drastičan pad sklopljenih brakova u Srpskoj

18:13, 09.05.2021.
Izvor: ATV
Thumbnail
Virus korona pomeo je pompezna slavlja i svadbe, a može se reći i sklapanje brakova jer je u 2020. godini sklopljeno 1.654 manje brakova nego prethodne godine.

U posljednjih 10 godina broj sklopljenih brakova varira od pet do šest hiljada, ali je taj broj u 2020. godini iznosio 4.168 sklopljenih brakova prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Sa druge strane broj razvoda nije se drastično mijenjao u poređenju sa prethodnim godinama. U prošloj godini zabilježeno je 948 razvedenih brakova.

Prosječno trajanje braka prije razvoda bilo je 13,5 godina

Od ukupnog broja razvedenih brakova, od prve do pete godina braka razvelo se 21,2% parova, 21,1% parova se razvelo između 5-9 godina trajanja braka. U toku prve godine braka razvelo se 2,4% parova, a ukupan procenat brakova razvedenih nakon 25 i više godina bio je 17,3%.

Thumbnail

Mladoženje sve starije

Prosječna starost mladoženje bila je 32,5 godina, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 0,3. Nevjeste su nešto mlađe, pri sklapanju braka u prošloj godine u prosjeku su imale 29,2 godina.

Nevjeste u Republici Srpskoj ranije sklapaju brak od mladoženja. U starosti 15-19 godina, brak je sklopilo 216 nevjesta, dok je u istoj starosnoj grupi brak sklopilo 26 mladoženja.