Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

Lica poštovala mjere kućne izolacije

15:37, 04.05.2020.
U posljednjih 24 časa, na području Republike Srpske komunalna policija je iskontrolisala 931 lice za mjere kućne izolacije.

Tom prilikom utvrđeno je da su sva lica poštovala ovu mjeru.

Do sada je iskontrolisano 73.142 lica sa izrečenim mjerama kućne izolacije od čega njih 268ovu mjeru nije ispoštovalo.