Narodna skupština Republike Srpske

Lukić: Ispunjeni uslovi da Gradiška dobije status grada 

11:49, 13.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Prijedlogom zakona o gradu Gradiška ispunjeni su svi uslovi za promjenu statusa opštine Gradiška u grad, rekla je pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Slavica Lukić.

Obrazlažući ovaj prijedlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Lukićeva je podsjetila da je opština Gradiška, dostavljanjem elaborata o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada i odluke Skupštine opštine Gradiška upućenog Vladi, pokrenula postupak za dodjelu statusa grada. 

Lukićeva je obrazložila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, ističući da je razlog za njegovo donošenje usklađivanje sa Zakonom o gradu Gradiška kojim Gradiška stiče status grada. 

"Članom 10 stav jedan Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se grad može uspostaviti zakonom na urbanom području koje čini jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja i ako ima više od 50 hiljadstanovnika i u posljednje tri godine na osnovu odluke o utvrđivanju stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave ima status jedinice lokalne samouprave", navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.