Zajedno bili na službi u Makedoniji

Mladić i Milovanović - dva tijela, a jedna duša

20:35, 09.10.2019.
Ratko Mladić i Manojlo Milovanović upoznali su se 1981. godine, kad su kao oficiri JNA bili na službi u Makedoniji. Početkom 1992. godine, pošto se JNA povukla iz Makedonije, Ratko Mladić je bio u Kninu, a Manojlo Milovanović u Nišu. Istog dana, 8. maja 1992, istim ukazom obojica su bili unaprijeđeni, dobili prekomandu u Bosnu i Hercegovinu. Tri dana kasnije, 11. maja, imali su prvi kontakt telefonom. Mladić je već bio u Bosni, a Milovanović još u Beogradu. 

"Idi u avionsku luku u Batajnici. Tamo te čeka helikopter. Sjedi u helikopter i gdje te pilot iskrca, tamo ti je mjesto", rekao je Mladić. 

Helikopter je odvezao Milovanovića u Crnu Rijeku kod Han Pijeska, gdje ga je dočekao Mladić i "uveo ga u situaciju u Bosni i Hercgovini".

"I onda mi je on pričao da je rat u Bosni i Hercegovini neizbježan, između pripadnika muslimansko-hrvatske koalicije i pripadnika JNA. Pošto se JNA mora povući, kao i iz Hrvatske, zaštita srpskog naroda neće više postojati. Zbog toga je rukovodstvo Srpske republike Bosne i Hercegovine odlučilo formirati srpsku vojsku, o čemu sutradan, 12. maja trebala biti donesena odluka na skupštini srpskog naroda u Banjaluci. Shvatio sam da nestaje JNA i u Bosni i Hercegovini", rekao je MIlovanović.

Upravo se to obistinilo. U zoru 12. maja 1992. Mladić je odletio helikopterom JNA u Banjaluku, a uveče se vratio kao komandant Vojske Republike Srpske.

"Za mene je bilo važno da je odmah po dolasku Mladić rekao: od danas smo legitiman glavni štab. Ja sam komandat štaba, a ti si načelnik tog štaba i moj zamjenik", sjećao se Milovanović. 

Tako su za samo četiri dana od imenovanja za general potpukovnika, odnosno general majora JNA Ratko Mladić i Manojlo Milovanović, prethodno na službi u Kninu i Nišu, postali čelni ljudi Vojske Republike Srpske, čiji je ratni štab cijelog rata bio u podzemnom skloništu JNA u Han Pijesku. 

Kada su Manojla Milovanovića upitali kako ocjenjuje saradnju sa Mladićem u ratu on je odgovorio:

"Citiraću pukovnika Mladića iz tih vremena. Često je izjavljivao i na sastancima i kad smo bili sami - nas dvojica smo dva tijela, a jedna duša."

Ratko Mladić je s mjesta za optužene osmjehom i aplauzom odobrio tu izjavu.