Novi investicioni ciklus u vodoprivredi vrijedan 19 miliona evra

10:50, 14.04.2021.
Izvor: Srna
Republika Srpska započinje novi investicioni ciklus u vodoprivredi vrijedan 19 miliona evra za projekte zaštite od poplava koji bi trebali biti završeni do 2024. godine, najavljeno je iz Јavne ustanove Vode Srpske.

Za sanaciju rijeke Vrbas kroz gradsko područje Banjaluka biće investirano tri miliona evra.

Vrijednost investicije za nadogradnju nasipa rijeke Bosne u Modriči je 3,8 miliona evra, a tri miliona evra planirano je za sanaciju crpnih stanica na području Srpca, Broda, Šamca i Bijeljine.

Za izgradnju Drinskog nasipa u Semberiji planirano je ulaganje 1,6 miliona evra za prvu fazu od ušća rijeke Јanje u Drinu do ustave u Јanji.

Predviđena je sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru vrijedna 1.660.000 evra, regulacija rijeke Studeni Јadar u Milićima vrijedna 750.000 evra i sanacija korita rijeka Liješanj i Grab u Doboju, što je investicija od milion evra.

Biće investirano 400.000 evra u regulaciju rijeke Јošavke u opštini Јezero, za revitalizaciju kanala Borna na području Gradiške 400.000 evra, a 1,1 milion evra vrijedna je investicija u prvu fazu regulacije rijeke Hoče u Zvorniku.

Za sanaciju kanalske mreže na području pumpne stanice Đurići Tinja - Tolisa u Donjem Žabaru vrijednost investicije je pola miliona evra.

Ugovor o nadzoru nad realizacijom projekta vrijedan je 1,3 miliona evra, a rezervna sredstva iznose 490.000 evra.

Iz Voda Srpske navode da je nakon uspješnog provođenja projekta "Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj" za koji je 2014. godine odobren kredit od 55 miliona evra, Evropska investiciona banka odobrila novi kredit od 19 miliona evra za projekte zaštite od poplava u Republici Srpskoj.