UO Kompenzacionog fonda

Odobreno 195.000 KM: Srpska za oboljele od kovida nabavlja lijek Tocilizumab

17:48, 07.05.2021.
Izvor: ATV
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Informaciju o obezbjeđivanju finansijskih sredstava za nabavku lijeka Actemra (Tocilizumab), koncentrat za rastvor za infuziju za liječenje oboljelih od SOVID-19 u Republici Srpskoj.

Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 195.000,00 KM (uračunat PDV-e) za nabavku lijeka Actemra (Tocilizumab) koncentrat za rastvor za infuziju za potrebe JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica u Republici Srpskoj. 

Zadužuje se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da provede postupak javne nabavke i uvoza lijeka Actemra (Tocilizumab) bočica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima (za potrebe UKC RS 100 bočica lijeka Actemra (Tocilizumab) u dozi od 200 mg i 100 bočica lijeka Actemra (Tocilizumab) u dozi od 400 mg, a za sve ostale bolnice prema potrebama bolnica 100 bočica lijeka Actemra (Tocilizumab) u dozi od 200 mg i 100 bočica lijeka Actemra (Tocilizumab) u dozi od 400 mg).

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Kompenzacioni fond Republike Srpske.

Upravni odbor Kompenzacinog fonda utvrdio je danas, na 15. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona i uputio Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za period januar - april 2021. godine.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

Na današnjoj sjednici, UO Kompenzacinog fonda prihvatio je Informaciju o zapošljavanju doktora medicine na određeno vrijeme u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u toku pandemije izazvane virusom Sars-Cov-2.

Kompenzacioni Fond je saglasan da se uplate sredstva za bruto plate iz Kompenzacionog fonda za mjesec mart i april 2021. godine u iznosu od 140.984,84 KM javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske se upoznao sa Informacijom o  poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 01.03. do 31.03.2021. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, te je zaključio da je Ministarstvo trgovine i turizma dostavilo Spisak poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava o osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu 01.03. do 31.03.2021. godine u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Odobrava se isplata sredstava u ukupnom iznosu od 154.840,50 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2) po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu 01.03. do 31.03.2021. godine za 38 poslovnih subjekata.

Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo.  

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske se upoznao sa dopunom Informacije o  poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera do mjeseca marta 2021. godine, iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, te je zaključio da je Ministarstvo trgovine i turizma dostavilo Spisak poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava o osnovu iskorištenih turističkih vaučera u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Odobrava se isplata sredstava u ukupnom iznosu od 260.522,44 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2) po osnovu iskorištenih turističkih vaučera.
Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo.