Vlada Republike Srpske

Proširen obuhvat za kreditnu liniju IRB-a za otkup potraživanja

15:36, 23.04.2020.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske usvojila je danas izmjene Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono-razvojne banka Srpske čime je proširena mogućnost za otkup potraživanja sa ciljem smanjivanja štetnih posljedica virusa korona na domaću privredu.

IRB je sa ciljem proširenja ponude proizvoda koji su dostupni privredi Republike Srpske ranije uvela kreditnu liniju za otkup potraživanja.

Prema važećim Pravilima plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima za finansiranje iz ove linije prihvatljiva su potraživanja koja potencijalni korisnici imaju od republičkih organa uprave i pravnih lica čiji je osnivač Republika Srpska i koji se djelimično ili u cijelosti finansiraju iz javnih prihoda.

- Imajući u vidu potrebe privrede i s ciljem smanjivanja štetnih posljedica virusa korona na privredu Srpske, predlaže se izmjena u dijelu koji definiše namjenu na način da su za finansiranje po kreditnoj liniji za otkup potraživanja prihvatljiva potraživanja koja potencijalni korisnici imaju od republičkih organa uprave, pravnih lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srpska i sa njima vlasnički povezanih pravnih lica - saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je prihvatila Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Uredbom se propisuje mogućnost odgađanja ispitnih rokova, kao i način polaganja ispita na visokoškolskim ustanovama u novonastalim okolnostima, odnosno u vanrednoj situaciji i vanrednom stanju.

Vlada je prijedlog ove uredbe sa zakonskom snagom uputila predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović da, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, donese uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.