Gradonačelnik Banjaluke

Radojičić: I u narednoj godini više od 50 miliona KM investicija

19:41, 19.11.2019.
Izvor: ATV
Investicioni i graditeljski zamah u Banjaluci nastavlja se i sljedeće godine. Vrijednost ulaganja u planirane projekte i radove je 50 miliona KM, vlastitih i kreditnih sredstava. Poručio je to sa Mrakovice Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, gdje je održano jesenje savjetovanje o strateškim planovima Gradske uprave.

"Ima nekoliko kapitalnih strateških projekata koji ostavljaju trag na Banjaluci u narednim decenijama, pa možda čak i vijekovima. Od novog i najvećeg mosta u Docu, nove multifunkcionalne kongresno-konferencijske dvorane, urbane transforamcije centra grada za koji jezavršen međunarodni konkurs ili velikih projekata Voda 1,2,3 koji se odnosi na 10.000 stanovnika u različitim područjima grada", izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Nastavljaju se besplatni preventivni zdravstveni pregledi u 25 mjesečnih zajednica, i obuhvtiće i do 100.000 stanovnika, a program `Zdravo starenje` ima potencijal da obuhvati više od 40.000 penzionera programima druženja, edukacije i socijalizacije. Banjaluka bi trebala da dobije i arboretum, međunarodno finansirani projekat koji bi gradu obezbijedio novu rekreativno- izletničku zonu. U različitim područjima grada će u naredne dvije do tri godine biti uloženi milioni KM u stotine kilometara vodovodne mreže, kanalizacionu infrastrukturu, puteve, kružne raskrsnice, izgradnju vrtića i obnovu domova kulture

"Za iduću godinu planiramo vrtić u Kuljanima i vrtić u Obilićevu. Pored vrtića radićemo i sanaciju tri društvena doma. Završavamo u Mišinom Hanu. Na proljeće ćemo krenuti sa Saračicom, Zalužanima i Piskavicom", rekao je Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove.

"Od kružne raskrsnice kod Centruma do raskrsnice koju ćemo graditi kod Lesnine, postoji veoma neuslovna saobraćajnica ulica Ivana G. Kovačića. Insistirali smo kod Vlade da nam se odbore sredstva za izgradnju te poveznice između ova dva kružna toka. Obradovani smo vješću da je Vlada odobrila 2 miliona KM. Tako da ćemo naredne godine, po našoj procijeni, 10 do 12 kilometara  novih puteva modernizovati na seoskom području", smatra Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka.

 Da bi sve zacrtano bilo sprovedeno u djelo potrebni su i planski dokumenti. Budžet i godišnji planovi po sektorima trebalo bi da budu usvojeni u decembru.