NSRS

Razmotrene izmjene i dopune Zakona o štrajku

17:47, 07.10.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Narodna skupština Republike Srpske danas je razmotrila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, koji se donosi radi njegovog usklađivanja sa novim Zakonom o radu koji je opšti propis u ovoj oblasti.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović naglasio je u završnoj riječi u Narodnoj skupštini da je o ovom aktu već vođena javna rasprava.

"Ponoviću, radi se samo o tehničkim izmjenama zakona, odnosno usklađivanju sa Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova", rekao je Milunović.

On kaže da su prilikom izrade novog zakona bili konsultovani svi socijalni partneri, uključujući i Konfederaciju sindikata, čiji je predstavnik danas iznio niz zamjerki o ovom aktu.

Milunović je ranije rekao da je ovaj zakon bilo neophodno uskladiti sa Zakonom o radu koji više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i "većinsko" udruženje poslodavaca.

"Već su ovim zakonom, između ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike", rekao je Milunović.