Narodna skupština

Razmotrene izmjene Zakona o upravljanju otpadom

20:35, 29.06.2020.
Izvor: Srna
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji se donosi da bi se precizirala i naglasila uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, te da se urede dužnosti tih jedinica za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada i uređivanja načina sakupljanja svih vrsta otpada.

Ovaj prijedlog zakona se donosi i radi utvrđivanja lokacija za reciklažna dvorišta, zelena ostrva i deponije, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada, pokrivanje troškova čišćenja i sanacije divljih deponija, organizovanje edukativnih kampanja za podizanje svijesti javnosti o ekološki prihvatljivom načinu upravljanja otpadom, kao i organizovanje akcija čišćenja javnih površina.

Poslanici vlasti i opozicije su tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda potencirali i rješavanje problema korištenja, odlaganja i reciklaže plastične ambalaže u Srpskoj.

Oni su ocijenili da je u pogledu upravljanja otpadom stanje bolje na terenu nakon osnivanja brojnih regionalnih ekoloških deponija koje su popravile ambijent u određenim sredinama Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović zaključio je rad za danas i nastavak sjednice najavio za sutra u 10.00 časova razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, kao i Nacrt zakona o faktoringu.