Republički štab saglasan da se izvrši nabavka 25.000 komada testova za RT-PCR aparat

19:28, 29.06.2020.
Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o potrebi nabavke testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2

Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o potrebi nabavke testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2.

Republički štab za vanredne situacije je saglasan da se izvrši nabavka 25.000 komada testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2, za potrebe zdravstvenih i drugih ustanova u Republici Srpskoj.

Za realizaciju ovog zaključka se zadužuje ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske koji će o realizaciji istog obavijestiti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje SARS-CoV-2 javnim bolničkim ustanovama.

Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o potrebi donacije direktnih antigenskih testova za dokazivanje SARS-CoV-2 javnim zdravstvenim ustanovama.

Republički štab za vanredne situacije odobrava donaciju direktnih antigenskih testova za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19.