Nova istraživanja javnog mnjenja

SNSD vodi u svim izbornim jedinicama u Republici Srpskoj

19:14, 04.10.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
SNSD ima najveću podršku građana u svim izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, pokazuju to rezultati posljednjeg istraživanja javnog mnjenja koje je radila banjalučka agencija "Plus medija", na uzorku od 6.800 ispitanika. Prema rezultatima istraživanja, tu stranku u odnosu na 2014. godinu očekuje rast između šest i sedam odsto.

Najinteresantnija situacija je u izbornim jedinicama 3, 5 i 9, odnosno u banjalučkoj i dobojskoj regiji i u Hercegovini. U izbornoj jedinici 3 udio glasova SNSD-a je, prema rezultatima istraživanja, 37,7 odsto, SDS-a 16,3, DNS-a 12, PDP-a 13, Socijalista 12, NDP-a 3,5 a Ujedinjene Srpske 2,6 odsto. U ovoj izbornoj jedinici, značajniji rast, u odnosu na prošle izbore, mogu da očekuju u DNS-u, PDP-u i Socijalističkoj partiji. Od ukupno 12 poslanika koji će, iz ove izborne jedinice biti izabrani u Narodnu skupštinu RS, SNSD, prema istraživanju, može da računa na pet direktnih mandata, SDS na dva, a DNS, PDP i Socijalisti na po jedan ili dva mandata, zavisno od broja osvojenih glasova. NDP i Ujedinjena Srpska mogu da se nadaju evetualno jednom direktnom mandatu u ovoj izbornoj jedinici. 
Prema istraživanju, SNSD u izbornoj jedinici 3 osvaja najmanje 35 odsto, a najviše 40 odsto glasova, što znači oko 55 hiljada glasova. 

U dobojskoj regiji, prema rezultatima istraživanja, značajno se povećala razlika između SNSD-a i SDS-a u odnosu na prošle opšte izbore. Dok je 2014. godine razlika bila oko dvije hiljade glasova, sada bi mogla da bude i više od pet hiljada glasova u korist SNSD-a. Na osnovu ankete, 34.1 odsto ispitanih građana podržalo bi SNSD, a SDS 24.9 odsto građana. Za DNS bi glasalo 9.3 odsto, PDP 6.6 odsto, za Socijaliste 12.2 odsto, za NDP 1.8, a za Ujedinjenu Srpsku 1.5 odsto ispitanika. SNSD može da očekuje dva sigurna mandata iz dobojske regije u Naordnoj skupštini Republike Srpske, a isto toliko će, prema rezultatima, dobiti i SDS. SDA vjerovatno dobiće jednog poslanika. Šesti mandat u ovoj izbornoj jedinici zavisi od rezultata Socijalističke partije i DNS-a, mada, za sada, bolji rejting ima partija Petra Đokića. Mandatu bi mogla da se nada i jedna bošnjačka stranka, mada su, na osnovu rezultata istraživanja, građani odbijali da se izjasne.

U Hercegovini, prema rezultatima istraživanja, SNSD očekuje skok od pet odsto u odnosu na izbore 2014. godine. U izbornoj jedinici 9, SNSD bi podržalo 41.9 odsto ispitanih građana, SDS 24.9, nešto manje nego prije četiri godine. Manji rast mogu da očekuju DNS i PDP, čiji je udio glasova, prema istraživanju, 6.3 odnosno 8.3 odsto. Socijaliste takođe čeka rast, tako da bi za njih glasalo 7.9 odsto ispitanika. Udio glasova NDP-a je 4.4 odsto, skoro dva odsto manje nego na prošlim opštim izborima. Istraživanje pokazuje da će, od ukupno sedam poslanika, koliko će u Narodnu skupštinu biti izabrano iz Hercegovine, sigurno tri doći iz SNSD-a. Dva poslanika doći će iz SDS-a, a DNS, PDP i Socijalisti pretenduju na jedan direktan mandat, s tim da ga jedna od ove tri partije sasvim sigurno neće dobiti.

Kada su u pitanju kandidati za srpskog člana Predsjedništva BiH, SNSD-ov Milorad Dodik, prema rezultatima istraživanja, vodi u svih devet izbornih jedinica. Najveća razlika između Dodika i kandidata Saveza za pobjedu, Mladena Ivanića, je u izbornoj jedinici 2, 52 nasuprot 28 odsto u korist kandidata SNSD-a, dok je najmanja razlika na području Bijeljine, šest odsto u korist Milorada Dodika. On bi, na osnovu rezultata istraživanja, u prijedorskoj regiji trebalo da ima do deset hiljada glasova više od Mladena Ivanića, a isto toliko i u izbornoj jedinici 2. U banjalučkoj regiji je neodlučnih 20 odsto, a očekuje se 15 hiljada glasova više u korist kandidata SNSD-a. 

Prosječan omjer, kada se uzme u obzir nekoliko prethodnih istraživanja za srpskog člana Predsjedništva BiH, je: Milorad Dodik – 57, Mladen Ivanić 43 odsto. Treći kandidat, prema rezultatima ankete, mogao bi da očekuje maksimalno 20 odsto, ili oko 20 hiljada glasova. Udio bošnjačkih glasova je do 50 hiljada.

Samo u jednoj izbornoj jedinici, rezultat između SNSD-ovog, i kandidata Saveza za pobjedu za predsjednika Republike je izjednačen. U bijeljinskoj regiji, izbornoj jedinici 6, podršku Željki Cvijanović i Vukoti Govedarici dalo bi po 40 odsto ispitanih građana. Neodlučnih je u ovoj izbornoj jedinici oko 10 odsto, a isto toliko ispitanika glasalo bi za nekog trećeg. Mala razlika je i u izbornim jedinicama 4, 5, 7, i 9, a kreće se između pet i šest odsto u korist kandidata SNSD-a. 
Najveću prednost, prema rezultatima istraživanja, Željka Cvijanović ima u izbornoj jedinici 2, 50 odsto ispitanih, naspram 25 koliko ima Vukota Govedarica. Kandidat Saveza za pobjedu ne vodi ni u jednoj izbornoj jedinici. Raspon očekivane razlike je od 35 do 50 hiljada u korist Željke Cvijanović.

Kada je u pitanju izbor poslanika u Parlamentarnu skupštinu BiH, istraživanja pokazuju da SNSD, u izbornoj jedinici 1, može da računa na dva direktna mandata, SDS na jedan, DNS eventualno na jedan.

Istraživanje je rađeno između 28 septembra i 2. oktobra, na teritoriji Republike Sppske. U izbornoj jedinici 2, na dva direktna mandata mogao bi da računa SNSD, a na jedan SDS, dok bi u izbornoj jedinici tri SNSD takođe mogao da ima dva, a SDS jednog poslanika. Istraživanje je rađeno u periodu od 28. septembra do 2. oktobra ove godine.