Narodna skupštine Republike Srpske

Strategija o unapređenju položaja starijih lica pred poslanicima

19:26, 08.10.2019.
Izvor: ATV
Smanjenje siromaštva, unapređivanje socijalne zaštite, pristup javnim uslugama za osnovne životne potrebe samo su neki od problema najstarije populacije koje bi ovom strategijom trebalo da se riješe - kaže ministar Alen Šeranić.

"Na osnovu ovih strateških ciljeva, i ovih prioritetnih pravaca, definisane su i mjere koje bi trebalo sprovoditi, u cilju realizacije ovih aktivnosti, nosioci odgovornosti, partneri, sredstva i period pojedinih aktivnosti", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Previše zamjerki na Strategiju nisu imali ni u opoziciji. Više su se osvrnuli na neke ranije donosene za koje kažu da se ne zna kako je utrošen novac odobren za njihovo sprovođenje. Kao najveći problem istakli su finansijsko stanje najstarijih, ali i način na koji će biti obezbijeđen novac za ovu strategiju.

"Ono što je osnovni problem je što se oslanjamo na budžetska sredstva, na donatorska i na sredstva lokalnih zajednica koje bi trebalo da preuzmu još neka socijalna prava korisnika", kazala je Gordana Vidović, poslanik PDP-a u NSRS.

Moraju se jačati i kapaciteti za rad sa starijim licima, poručuju poslanici SNSD-a. Važno je kažu da se radi i na patronažnim službama i na pružanju usluga palijativne njege. U svemu tome važnu ulogu ima i obrazovanje i sistematizacija zdravstvenih radnika.

"Dvije medicinske sestre koje prate doktore porodične medicine ne mogu iznijeti ovaj posao, zbog toga predlažem da umjesto aktivnosti da se promijeni pravilnik kažemo da će to biti riješeno kroz novi zakon o zdravstvenoj zaštiti", poručila je Gordana Tešanović, poslanik SNSD-a u NSRS.

Poslanici su se bavili i Strategijom razvoja preduzetništva žena. Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević rekao je da je broj preduzetnica povećan za 10 odsto, ali da je donošenje strategije važno jer i dalje postoje određene prepreke i predrasude kada je riječ o privrednim subjektima na čijem su čelu žene.