Banjaluka

U ponedjeljak posebna sjednica NSRS o neustavnoj transformaciji "Dejtona"

19:25, 07.11.2019.
Izvor: ATV
Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske je još jedna posebna sjednica, koju je zakazao Kolegijum za ponedjeljak, 11. novembra.

Na dnevnom redu naći će se samo jedna tačka: Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. 

Institucije Republike Srpske predvođene Narodnom skupštinom imaju obavezu da insistiraju na dosljednom sprovođenju ovog sporazuma, naročito Aneksa četiri - Ustava BiH - navodi se u Informaciji koja će se naći pred poslanicima.

"Uzevši u obzir ustavni položaj Narodne skupštine Republike Srpske i njenu ulogu u formulisanju ne samo unutrašnje politike Republike Srpske, već i spoljne politike BiH, neophodno je da u ključnim trenucima pokaže svu svoju snagu i dostigne puno nacionalno jedinstvo o pitanjima koja spadaju u vitalni interes Republike Srpske", stoji u Informaciji koja će se naći pred poslanicima.

Na unutrašnjem planu, potrebno je pristupiti hitnoj reformi institucija pravosuđa na nivou BiH. Osim toga, neophodno je sprovesti temeljne analize efekata koje je neustavna transformacija BiH izazvala. BiH je pretvorena u nezasitu mašineriju neefikasnih i rastrošnih institucija, koje se finansiraju iz budžeta entiteta i džepova građana, kažu poslanici. Nezaobilazno je i ptanje prenosa entitetskih nadležnosti na nivo BiH - takođe piše u Informaciji.

"Zaštita vladavine prava i očuvanje ustavnog položaja Republike Srpske može se postići samo upornim radom na očuvanju dejtonske strukture, na dobrobit građana koji žive u BiH, učvršćivanjem suvereniteta državne zajednice i njenih entiteta, privrženošću prinicipima Dejtonskog sporazuma, te insistiranjem na zakonitom uspostavljanju i funkcionisanju zajedničkih institucija, kao i na efikasnosti njihovog rada i njihovoj odgovornosti prema građanima", stoji u Informaciji.

Održavanje sjednice predložila je vladajuća koalicija, koja je Informaciju i pripremila i podijelila u tri segmenta. Okolnosti i priroda dejtonske strukture BiH, zatim segment neustavnih intervencija na Ustav BiH i segment gdje su nabrojane obaveze institucija Republike Srpske da stanu u zaštitu vladavine prava i Dejtonskog sporazuma.