Nacrt već spreman

U pripremi novi Kodeks ponašanja državnih službenika

19:20, 15.09.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Republika Srpska bi do kraja godine trebalo da dobije novi Kodeks ponašanja državnih službenika. Nacrt je već spreman, poručuju iz Agencije za državnu upravu. U svakoj instituciji ima rukovodilac koji će biti zadužen da unutar svoje kuće zavede red i da nas o tome obavještava, kaže Aleksandar Radeta.

"Mislili smo da je potrebno da sa nekim izmjenama i dopunama primjenu kodeksa napravimo obaveznijom, i da postoji način, na kraju svake godine, treba svaki organ uprave da izvještava o primjeni kodeksa", kaže Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske.

U Agenciji ipak ne otkrivaju detalje, jer, kažu, konačna verzija ne zavisi od njih nego od Vlade. Za kodeks je u Vladi nadležno Ministarstvo lokalne uprave i samouprave. Plan ministarstva je da češće sankcionišu one koji ne poštuju pravila.

"Ono na čemu želimo više da radimo ovaj put je disciplinska odgovornost, na koji način, jer smo izanalizirali neke stvari u proteklom periodu iza nas, i vidjeli smo da su ostale određene nejasnoće kada su u pitanju segmenti radnih odnosa unutar same uprave", kaže Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Potreban nam je novi kodeks ponašanja, ali nam je daleko potrebniji novi zakon o državnim službenicima - poručuju iz Sindikata uprave. Nepristrasna javna uprava i državna služba koja nije podložna korupciji nam moraju biti prioritet, ocjenjuju u ovom sindikatu.

"Zakon o državnim službenicima nije mijenjan deset godina - barem nije krucijalno izmjenjen. U tom pogledu, moramo postaviti jasne granice i ovlašćenja državnih službenika, definisati jasno njihova prava, obezbijediti depolitizovan rad državne uprave, da ona bude u službi svih građana", kaže Milorad Mitrović, sekretar Sindikata uprave Republike Srpske.

Kodeks ponašanja državnih službenika Republike Srpske je donesen još 2002. godine. Zadnje značajnije izmjene je pretrpio prije deset godina.