NSRS

Usvojen Rebalans budžeta, potvrđeni akti predsjednika Republike

18:38, 23.05.2020.
Izvor: ATV
Poslanici su po hitnom postupku usvojili Rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 3,613 milijardi maraka, što je povećanje za 188 miliona KM. 

Budžetski prihodi do kraja godine procjenjuju se na 2,757 milijardi maraka, što je manje za 240 miliona KM. Ipak, nisu tačne kritike opozicije da Srpska nije imala vlastitih sredstava za ublažavanje posljedica epidemije virusa korona, jer je u ovu krizu unijela 100 miliona maraka budžetskog suficita iz prošle godine, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Vlada je i u vrijeme epidemije obezbijedila sredstva da se za sve zdravstvene radnike uplaćuju porezi i doprinosi, počev od 1. januara ove godine ili čak i mjesec ranije.

"U rebalansu budžeta koji treba da usvojite danas imate dodatna 52 miliona za Fond zdravstva, upravo za te potrebe. Valja je i to neki rad, valjda je i to neki uspjeh. U ovoj godini do 15. marata imali smo rast direktnih i indirektnih prihoda, i da se tako nastavilo ne da bi ostavarili budžet kako smo ga planirali i ne da bi izvršavali naše obaveze nego sigurno rješavali i neke druge stvari", kaže Višković.

Narodna skupština usvojila je Odluku o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu. Predviđeno je da se Srpska dugoročno zaduži na domaćem tržištu do 354,13 miliona maraka, od čega je već realizovano 214,13 miliona maraka, a planirano je zaduženje do 140 miliona maraka kroz emisije obveznica i kreditna zaduženja. Srpska će se dugoročno zadužiti i na inostranom tržištu do 323,86 miliona maraka kod MMF-a, Evropske Komisije i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a u skladu sa Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2020. godinuu. Opozicija je zamjerila način trošenja sredstava tokom pandemije. MInistarka finansija objašnjava da su životi bili prioritet.

"Sve što je gospođa Vidović iznijela da je utrošeno u ovom momentu kriznom, sve podržavam. Ali, ne podržavam način na koji vi hoćete da trošite", kaže Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a, u NSRS.

"Prva naša briga, kao što sam i rekla je bilo spašavanje ljudskih života, druga održavanje zdravstvenog sistema i treća pomoć privredi.  Do sada je dato 237 miliona maraka u prvoj reakciji Vlade na ovu pandemiju. Čeka nas i druga reakcija Vlade, zasigurno  čeka jer će privreda i u narednom periodu imati velike probleme", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske. 

Poslanici su usvojili i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata registracije nekretnina. Sredstva će biti uložena za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta registracije nekretnina u iznosu do 12,8 miliona evra, što je 64,1 odsto od ukupnog iznosa kredita za BiH, koji iznosi 20 miliona evra.

"Kada se završi ovaj projekat, za koji će biti zadužena RUGIPP, tada će oni izvještaj položiti ovom parlamentu, o utrošku ovih sredstava ili na pola projekata šta su uradili od ovog dodatnog zaduživanja kako bi rješili problem imovinsko-pravne prirode. jer ni jedna investicija ne može započeti ukoliko nisu rješeni imovinsko-pravni psolovi", kaže Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Opozicija je napustila salu prije glasanja, tako da je preostalih  50  poslanika izglasalo potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja i odluku o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom. 

Radi se o 19 uredbi, donesenih tokom vanrednog stanja. Neke uredbe su prestale sa vazenjem ukidanjem vanrednog stanja. 

Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja već je prestala da važi.