Vlada Republike Srpske

Za socijalno zbrinjavanje radnika 900.262 KM

15:22, 22.11.2019.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske odobrila je danas isplatu 900.262 KM za socijalno zbrinjavanje radnika, odnosno za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 794 radnika iz 34 preduzeća koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla.

Na sjednici u Banjaluci donesena je odluka o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za iduću godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Razvijene jedinice lokalne samouprave su Banjaluka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Modriča, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

U saopštenju se navodi da su nerazvijene jedinice lokalne samouprave Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Јezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske sufinansiraće projekate nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

Opština Vlasenica će realizovati projekat "Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u urbanom području opštine Vlasenica" u ukupnom iznosu od 30.000 KM, a opština Višegrad projekat "Modernizacija Doma zdravlja - unapređenje ultrazvučne dijagnostike", čija je vrijednost 16.737 KM.

Opština Petrovo realizovaće projekat "Unapređenje obrazovanja Petrovo", u ukupnom iznosu od 15.000 KM, dodaje se u saopštenju

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o unapređivanju kvaliteta rada Zavoda za obrazovanje odraslih putem reorganizacije i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa ovim zavodom definiše pravce reorganizacije njegovog rada u skladu sa novim potrebama tržišta rada.

Osim dosadašnjih poslova, posebna pažnja biće posvećena jačanju profesionalnog razvoja pojedinca i njegovog aktivnog uključivanja na tržište rada preko razvoja, unapređivanja, sprovođenja programa za obrazovanje odraslih i vrednovanja kvaliteta obrazovanja odraslih u Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine prepoznata je potreba za cjeloživotnim učenjem i pružanjem mogućnosti za kontinuirano sticanje novih, funkcionalnih i operativnih znanja kroz omogućavanje daljeg obrazovanja odraslih, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka.

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o završetku realizacije projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske 2019" u okviru kojeg je 2.100 lica boravilo u Bečićima u desetodnevnim smjenama.

Budžetom Јavnog fonda za dječiju zaštitu, koji realizuje projekat, za sprovođenje je predviđeno 1.150.000 KM, a utrošeno je 1.122.440 KM ili 98 odsto.

Utrošak je bio u skladu sa budžetom i utvrđenom dinamikom projekta, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Realizacija ovog projekta planirana je budžetom i programom rada Јavnog fonda za dječiju zaštitu i za narednu godinu, od maja do septembra.

Projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske" Јavni fond za dječiju zaštitu realizuje osamnaestu godinu i u njemu je učestvovalo više od 32.319 lica, djece iz 12 najosjetljivijih kategorija i odraslih /vaspitača, stručnog osoblja, roditelja-pratilaca djece sa smetnjama u razvoju.

Obuhvaćena su djeca na području Srpske čije odrastanje je osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima.

Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima, na inkluzivnom principu, provode deset /ili osam/ dana u odmaralištu na moru.

Uzrast djece je od šest do 15 godina, a za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina.

Najznačajniji partneri Fonda u realizaciji projekta tokom ove godine bili su centri za socijalni rad - službe socijalne i dječije zaštite.

Ostali partneri su relevantne institucije Vlade, Boračka organizacija Republike Srpske, druge republičke organizacije i udruženja, specijalizovane ustanove socijalne i dječije zaštite, nevladin sektor, zdravstvene ustanove, univerziteti Srpske i pojedinci.

Realizacijom projektnih ciljeva pruža se direktna podrška zadovoljavanju razvojnih potreba djece i socijalizacije djece, kao i porodicama u ostvarivanju njihove zaštitne, ekonomske i vaspitne funkcije.