Objavljeno u Službenom glasniku

Zvanično prestao važiti član Ustava Republike Srpske o izricanju smrtne kazne

08:56, 04.11.2019.
Izvor: klix.ba
U posljednjem broju Službenog glasnika Bosne i Hercegovine objavljena je odluka Ustavnog suda BiH o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske.

Riječ je o članu, odnosno stavu u kojem se kaže: "Smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike krivičnih djela". Sudije vrhovne sudske instance utvrdile su da ovaj član nije u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1. Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima.

"U skladu sa članom 61. stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine ukida se član 11. stav (2) Ustava Republike Srpske koji glasi: 'Smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike krivičnih djela'. Ukinuti član 11. stav (2) Ustava Republike Srpske, u skladu sa članom 61. stav (3) Pravila Ustavnog suda, prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", piše u odluci koja je objavljena u Službenom listu BiH u petak 1. novembra 2019. godine.