Više od 700 Banjalučana koristi „Bl bajk“

15:35, 23.05.2018.
Thumbnail

Nepuna dva mjeseca otkako je Banja Luka dobila „Bl bajk“, servis za iznajmljivanje gradskih bicikala, više od 700 Banjalučana registrovalo se za korištenje ovog sistema.

Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, trenutno je u sistemu registrovano 715 korisnika, a servis je u prva dva mjeseca zabilježio 3.300 iznajmljivanja, sa tendencijom svakodnevnog rasta.

Načelnik resornog odjeljenja Slaviša Sandić, ističe da se najviše najmova ostvaruje radnim danima, a što je i bila osnovna namjera uvođenja ovog servisa – da što više naših sugrađana na posao i nazad odlazi biciklom.
"Na ovaj način želimo podstaknuti naše sugrađane na fizičku aktivnost, ali i pobljšati turističku ponudu našeg grada, pridružujući se tako brojnim evropskim gradovima koji se opredjeljuju za održivu mobilnost i zaštitu životne sredine", kazao je Sandić.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu će se aktivno raditi na izgradnji biciklističkih staza i traka, sa ciljem da svako veće naselje u gradu dobije svoj terminal za iznajmljivanje bicikla. Takođe, prilikom izrade svake nove projektno-tehničke dokumentacije se traži planiranje biciklističke infarastrukture.

Na području grada su četiri lokacije sa ukupno 30 bicikala, koje su opremljene odgovarajućim terminalom i sistemom za izajmljivanje i parkiranje bicikla, i to:

Centar – preko puta zgrade Gradske uprave;
Akvana;
Ulica Majke Jugovića, kod Studentskog centra Nikola Tesla;
Park Mladen Stojanović, dio uz trotoar Ulice Kralja Petra I Karađorđevića.
Sistem funkcioniše na način da se prvo mora izvršiti registracija korisnika i to putem interneta, mobilne aplikacije, direktno na terminalu ili dolaskom u prostorije Odjeljenja za saobraćaj i puteve. Nakon registracije, korisniku će biti omogućeno da iznajmi bicikl na način da izvrši svoju identifikaciju, unosi broj bicikla koji je na raspolaganju na terminalu, nakon čega sistem automatski otključava bicikl. Nakon završetka vožnje, korisnik vraća bicikl na jedan od terminala, i sistem automatski vrši obradu i naplatu u zavisnosti od vremena korištenja bicikla. Cijene iznajmljivanja bickala su povoljne, pola sata u toku dana je besplatno, a nakon toga svaki sledeći započeti čas je 1,5 KM.